Grundejerforeningen Virkelyst
Er en af de mindste grundejerforeninger i området Bønsvig  strand
på Jungshoved 4720 Præstø som blev udstykket 1972.
Den består af kun 20 Parceller hvoraf de 18 er bebygget .           

 

Bønsvig Stavreby Vandværk  


Hvores  Område

Bestyrelse Vedtægter Deklarationer   
 

 

Billeder fra Generalforsamling

      Beskæring af
      træer og buske
 

 

Afbrænding af haveaffald

Huskeseddel

Byplan 5
Sommerhuse
udstykning 
Dagrenovation
Kalender tømning affaldsbeholder.

                     Tilbage til Index