Grundejerforeningen Virkelyst
Er en af de mindste grundejerforeninger i området Bønsvig  strand
på Jungshoved 4720 Præstø som blev udstykket 1972.
Den består af kun 20 Parceller hvoraf de 17 er bebygget .           
                    

                        Information

 

Din Vandforsyning
Bønsvig
Stavreby 
Vandværks
Hjemmeside
Vedtægter -

Deklarationer        

Hvores omraade
og Bestyrelse

 

Billeder fra
generalforsamlingen
og festerne

Beskæring af træer og buske klik på dette link

 
  Afbrænding af Haveaffald 
             
   
   
 

Dagrenovation

    
  Græsslåning og huskeseddel klik klik
 

 
         TILBAGE TIL INDEX