Tilbage til Index

 

BADEBROFORENINGEN AF 1977
BLEV STIFTET 22/11 1977 AF GRUNDEJERFORENINGERNE


  Aftaler og Økonomi           

    Billeder

 Renovering af badebro 2010

                       

 

 

 

 

Jungshoved Søpark
Fyrgården
Fyrvang
Virkelyst
Stodderstubben
Strandgården
IALT
163
  89
  42
  20
  48
  47
409
Medlemmer
Medlemmer
Medlemmer
Medlemmer
Medlemmer
Medlemmer
Medlemmer

 

BADEBROFORENINGEN BLEV STIFTET MED DET FORMÅL AT ANSKAFFE OPSTILLE OG
VEDLIGEHOLDE EN BADEBRO PÅ FRIVILLIG BASIS.
DET ER FORTRINSVIS BØRNEFAMILIER DER BENYTTER BADEBROEN
DA DEN ER MEGET BØRNEVENLIG PÅ GRUND AF VANDDYBDEN OG BROENS PLACERING
MED HENSYN TIL OVERVÅGNING  AF OMRÅDET, DER BLIVER LAGT STRANDSAND UD SOM
BØRNENE KAN LEGE I .BADEBROEN  SÆTTES UD SIDSTE LØRDAG I APRIL OG TAGES OP
SIDSTE LØRDAG I SEPTEMBER, BEGGE DAGE MØDES VI VED BADEBROEN KL 10,00
OG HJÆLPES AD MED ARBEJDET, VI SKAL OGSÅ HOLDE STRANDEN OG OMRÅDET OMKRING
BADEBROEN FRI FOR AFFALD, DER UDLEVERES SÆKKE TIL AT SAMLE AFFALD I
HUSK SELV AT TAGE HANDSKER MED, ARBEJDET TAGER CIRKA EN TIMES TID,
OG VI LÆRER HINANDEN AT KENDE DER ER EN ØL ELLER VAND TIL DEM SOM
HJÆLPER TIL.

PÅ ET BESTYRELSEMØDE 11-04-2015 BLEV DET VEDTAGET AT KONTAKTE 
PALLES KRANER FOR AT FÅ HJÆLP
TIL AT LØFTE  ELEMENTERNE UD OG IND .DERFOR ER KONTINGENTET FORHØJET  
FRA 25 TIL 40 KR. 
MEN MØD OP VED UDSÆTNING OG INDTAGNING AF BADEBROEN VI HAR BRUG FOR ALLE HÆNDER.